Методист

30.Тра.2018

Дана методика передбачає виявлення інтересу до пізнання букв, збагачення словникового запасу, розширення уявлення дітей про навколишній світ. Важливим є залучення дітей до різноманітних видів діяльності: малювати, клеїти, вирізати, конструювати, ліпити, викладати, пересувати у просторі, які є необхідними для дошкільнят. Постійне виконання ігрових завдань сприяє як формуванню навичок читання, так і різнобічному розвитку дитини. Вивчення кожної … Продовжити читання “Читання за методикою Л. Шелестової”

Детальніше
25.Тра.2018

  В умовах існування України як незалежної держави чітко помітні дві домінуючі тенденції соціального розвитку: з одного боку, відродження національної самосвідомості українського народу, а з другого – прагнення до інтеграції у європейське і світове співтовариство, глобалізація та інтернаціоналізація різних сфер матеріального та духовного життя.       Дитина сьогодні опинилася у вирі соціально-економічних перетворень і духовно-культурних процесів. … Продовжити читання “Джерела морально-духовного виховання дошкільників”

Детальніше
25.Тра.2018

Музейна педагогіка в умовах дошкільного закладу Реалізація оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, оптимізація підходів до освітньо-розвивальної роботи з дошкільнятами, зокрема, впровадження компетентісного підходу до розвитку дитячої особистості, формування базису особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності викликає до нового життя технологію музейної педагогіки, адаптацію її до умов дошкільного закладу. Музейна педагогіка … Продовжити читання “Музейна педагогіка в освітньому процесі сучасного ДНЗ”

Детальніше
25.Тра.2018

Заняття – цілеспрямований, спеціально організований процес пізнавального спілкування. Заняття науковці визначають як»організаційну форму навчання», «форму організованого навчання», «регламентовану діяльність», спрямовану на опанування способів пізнання, елементарних навичок навчальної діяльності, завдяки яким діти засвоюють систему уявлень, знань, умінь, а також на формування ставлення до себе, природи, соціуму. Заняття на відміну від шкільного уроку має менш жорстко задану … Продовжити читання “Компетентний дорослий поряд з дитиною. Заняття в педпроцесі: сучасний погляд”

Детальніше
01.Бер.2018

Діяльність є однією з основних умов розвитку психіки дитини, а також одним зі шляхів її вивчення. Провідний вид діяльності дошкільника – гра. Свого розквіту вона досягає у середині дошкільного дитинства. Важливе значення для психічного розвитку мають продуктивні види діяльності, трудова і навчальна діяльність, передумови яких формуються у дошкільному віці, а також спілкування як специфічний вид … Продовжити читання “ГРА ЯК ПРОВІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ”

Детальніше
error: Content is protected !!