Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №63 розташований у двоповерховій будівлі , загальною площею 1426,8 м2, проектна потужність закладу складає 139 дітей. На будівлю закладу виготовлений технічний паспорт.

Заклад має огорожу по всьому периметру. Дошкільний заклад має 6 окремих прогулянкових ігрових майданчиків із зеленими насадженнями, на яких встановлені ігрові павільйони, пісочниці, ігрове, спортивне обладнання.

Будівля закладу знаходиться у належному стані, у закладі функціонує 6 груп ( з них 2 групи раннього віку), музична зала, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, пральня, харчоблок, кабінети завгоспа, кастелянки. Групові та адміністративні приміщення закладу дошкільної освіти мають затишний та естетичний вигляд відповідають вимогам Санітарного регламенту. Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень і капітальний ремонт окремих груп, ревізія і ремонт системи теплопостачання, вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання.

У закладі є протипожежний інвентар, пожежний щит, достатня кількість вогнегасників.

У будівлі закладу встановлено лічильники обліку теплової та електричної енергії, холодної води. У закладі дошкільної освіти є необхідна кількість інвентарю, який промаркований та використовується за призначенням, інвентар постійно поповнюється та оновлюється (при потребі), його кількість є достатньою для повноцінної роботи закладу протягом року.

Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, аптечки укомплектовані на 100%, обладнано маніпуляційну, ізолятор, кабінет старшої медичної сестри.

Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням: витяжною вентиляцією, холодильниками, електричними плитами, електродуховкою, електросковорідками та електром’ясорубками, що повністю відповідає вимогам Інструкції з організації харчування. Харчоблок повністю укомплектований необхідним посудом та інвентарем, який має відповідне маркування. Кількість та якість миючих засобів відповідає вимогам.

Приміщення пральні оснащене необхідним обладнанням та інвентарем. У закладі достатня кількість м’якого інвентаря.

У групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах створене сучасне предметно-розвивальне середовище, що створює умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників і спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особисто-орієнтованого підходу. Окрім того, проведений моніторинг предметно-ігрового розвивального середовища у кожній віковій групі показав, що педагоги активно, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини. Аналіз паспортів ігрового середовища груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності, виготовлення сучасних дитячих меблів для ігрових центрів.

Педагоги закладу мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: комп’ютерами, ноутбуками з підключенням до Інтернет-мережі, Wi-Fi, магнітофонами, БФП.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування або інші кошти, не заборонені законодавством. Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.