Правила та порядок прийому до ДНЗ №63

01.Лип.2022
Правила та порядок прийому до ДНЗ №63

Для зарахуванння дитини в ЗДО № 63 необхідно:

 1. Зареєструватись на сайті isuo.org і подати заявку для постановки дитини в чергу.
 2. Щоб поставити заявку в чергу, необхідно прикріпити скановані документи або надати їх відповідальній особі в ЗДО № 63 (м. Житомир, вул. Київська, 45):
 • оригінал і копію свідоцтва про народження дитини (якщо при подачі заявки не були прикріплені електронні копії);
 • за наявності пільги – документ, який це засвідчує.
 1. Отримати повідомлення на електронну пошту про те, що заявка отримала статус «Прийнята» протягом 10 днів (якщо в заявці вказана електронна адреса).
 2. Періодично відслідковувати заявку в черзі на сайті reg.isuo.org або у вихователя-методиста закладу. Під час формування груп за основу береться вік дитини станом на 01 вересня.
 3. Отримавши повідомлення на електронну пошту про те, що за Вашою заявкою видано направлення, звернутися до вихователя-методиста закладу.

Примітка: якщо Ви з якихось причин виявили бажання змінити дошкільний навчальний заклад, то не видаляйте раніше створену заявку, а просто, зайшовши в особистий кабінет на сайті reg.isuo.org внесіть правки у розділ навчальний заклад, або зверніться за допомогою у вирішенні цього питання до вихователя-методиста нашого закладу. При переводі дата реєстрації заявки зберігається.

Обов’язковою умовою зарахування дитини до ЦРД є наявність довідки про реєстрацію дитини в м. Житомир (з управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради. Додаток 13 до Правил).

Дитина, яка зареєстрована за межами м. Житомира, не може бути зарахована в ЖДНЗ № 63.

Держава гарантує пільги  в першочерговому зарахуванні дитини до дошкільного навчального закладу таким категоріям осіб:

 1. Дітям батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 1. Діти, які проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками) (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти, які є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти, які належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти, які належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

 1. Діти, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону. Дітям військовослужбовців, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»(першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)