Результати моніторингу якості освіти за 2020/2021 навчальний рік

01.Вер.2020
Результати моніторингу якості освіти за 2020/2021 навчальний рік

У період з 03.05.2021 р по 14.05.2021 р. в дошкільному навчальному закладі всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2020-2021 навчального року.

Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: активність дистанційної роботи дитини, створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Отже, в результаті проведеної роботи на кінець навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ДНЗ (за зведеною таблицею по ДНЗ) (табл.1):

Таблиця 1

Порівняльні якісні показники засвоєння програмних вимог
Базового компоненту дошкільної освіти за 2020/21 навчальний рік

№ з/п

Освітні лінії

Показник на вересень 2020 р.

у %

Показник на травень 2021 р.

у %

Динаміка зміни +/-

1

2

3

4

5

1 Освітня лінія «Особистість дитини»

89

95

+6

2 Освітня лінія «Дитина в соціумі»

89

96

+7

3 Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

90

95

+5

4 Освітня лінія «Дитина у світі культури»

89

95

+6

5 Освітня лінія «Гра дитини»

90

96

+6

6 Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

90

96

+6

7 Освітня лінія «Мовлення дитини»

84

90

+6

     Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показника рівня формування компетенцій дітей з урахуванням дистанційної форми освіти у поточному навчальному році.

Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть протягом поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів.

Таким чином, під час подальших комплексних оцінювань педагоги будуть створювати умови для всебічного формування компетентностей згідно віку.